เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

moscad-RTU

บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมุ่งเน้นงานวิศวกรรมทางด้านการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล ซึ่งบริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับความไว้วางใจอย่างสูงให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลยี่ห้อ Motorola ภายใต้ Brand MOSCAD RTU

บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมระยะไกล ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ลูกค้าลดค้าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างมาก ในขณะที่การควบคุมระยะไกลนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในระบบเป็นอย่างสูง และระยะทางยิ่งไกลความเร็วในการสื่อสารและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ทำการสื่อสารนั้นยิ่งลดน้อยลง ซึ่งทำให้ต้องอาศัยสินค้าที่มีมาตรฐานดี มีความทนทาน พร้อมทั้งมีการออกแบบและติดตั้งระบบด้วยวิศวกรที่มีความชำนาญสูงมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการหลังการขาย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไว้วางใจเมื่อร่วมงานกับบริษัทฯ

บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงโดยสามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมระยะไกลให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาจนประสบความสำเร็จ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานระบบควบคุมระยะไกลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก จากความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด มีปรัชญาที่ว่า “An honest Telemetering” โดยยึดมั่นในการบริหารงานแบบ MOSCAD

  • การบริหารจัดการ (M = Management)
  • การปฏิบัติการ (O = Operation)
  • การบริการ (S = Services)
  • ลูกค้า (C = Customers)
  • ความสำเร็จ (A = Achievement)
  • การพัฒนา (D = Development)
     

ซึ่งเราเชื่อว่า การบริหารงานของ MOSCAD และปรัชญาดังกล่าวของเราจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความพึงพอใจ ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ
 

โดยบริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบสู่มาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อพัฒนาระบบการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา

 

บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด

111/31 หมู่ 9 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์

ถนนแจงวัฒนะ แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-582-3081 แฟ๊กซ์ 02-962-2927

Website : http://www.moscad-thailand.com

Email : sale-services@moscad-thailand.com

Email : technical@moscad-thailand.com

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE