เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

คำถามที่พบบ่อย
 คำถาม :   SCADA คืออะไร
คำตอบ :  

ระบบ SCADA คือ ระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกล SCADA = Supervisory Control and Data Requisition


 คำถาม :   ทำไมถึงต้องนำระบบ SCADA มาใช้
คำตอบ :  

การนำเอาระบบ SCADA มาใช้เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ และแสดงผลอุปกรณ์การตรวจวัดระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในที่ไม่มีคนดูแลสถานีตรวจวัดนั้นๆ (Unman Station)


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE